دکتر منوچهر آریان پور کاشانی

 

دکتر منوچهر آریان پور کاشانی مولف مجموعه کتاب های فرهنگ پیشرو آریان پور ، در هفتم شهریور ماه 1308 در کاشان به دنیا آمد. پدر او امیر عباس آریان پور کاشانی بنیان گذار مدرسه عالی ترجمه در سال 1348 بود. دکتر منوچهر آریان پور نیز جزو اولین دانشجویان این مدرسه بود که بعدها به کمک دانشجویانش کار تالیف فرهنگ آریان پور را آغاز کرد. او استاد دانشگاه کلرادو و عضو دانشگاه بین المللی ایران بوده و چندین دهه آموزش زبان در ایران ، آمریکا ، اسپانیا و ژاپن را گذرانده است. وی اولین مولف فرهنگ های زبان آموزی و بزرگترین فرهنگ های دو زبانه در ایران است که حدود 30 فرهنگ لغت بالغ بر 30000 صفحه را شامل می شود.  ایشان علاوه بر تالیف فرهنگ لغت ، کتاب های ارزشمندی در زمینه زبان آموزی و ریشه یابی واژگان زبان انگلیسی نگاشته است. برخی از آثار تالیف شده وی که توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسیده عبارتند از :

 

مجموعه کتاب های فرهنگ پیشرو آریان پور

 

دستور زبان و آیین نگارش انگلیسی پیشرو آریان پور

 

راهنمای واژه سازی پیشرو آریان پور

 

فرهنگ دبیرستانی پیشرو آریان پور

 

فرهنگ فارسی آموز پیشرو آریان پور

 

فرهنگ زود آموز پیشرو آریان پور

 

واژه های فارسی در زبان انگلیسی (سیری در واجریشه شناسی)

 

فرهنگ بزرگ یک جلدی فراگیر فارسی - فارسی پیشرو آریان پور