Top
 • کتاب های 129 داستان کوتاه انتشارات دانشیار

  کتاب های 129 داستان کوتاه انگلیسی فرانسه آلمانی ترکی استانبولی انتشارات دانشیار

   

  کتاب های 129 داستان کوتاه ، کتاب هایی با موضوع آموزش زبان هستند که توسط انتشارات دانشیار در قطع جیبی به چاپ رسیده است. در این کتاب ها ، آموزش زبان بر اساس تقویت مهارت خواندن و شنیدن و درک مطلب است. بدین ترتیب که در هر کتاب ، 129 داستان کوتاه به زبان خارجی نقل شده و در پایان ترجمه آن داستان به فارسی آورده شده است.

   

   


 • کتاب های خودآموز تصویری مکالمه زبان به شیوه نصرت

  کتاب خودآموز تصویری مکالمه زبان به شیوه نصرت

   

  کتاب های خودآموز تصویری مکالمه زبان به شیوه نصرت، کتاب هایی با موضوع آموزش مکالمه به زبان های انگلیسی آمریکایی ، انگلیسی بریتیش، ، فرانسه ، ترکی استانبولی ، آلمانی و عربی است که توسط انتشارات زبان مهر چاپ شده است. در این کتاب ها آموزش زبان با کمک جملات ساده که در گفتگوهای روزمره در اماکن مختلف بیان می گردد آموزش داده می شود.


 • کتاب های گرامر کامل زبان انتشارات دانشیار

  کتاب گرامر کامل انگلیسی , فرانسه , آلمانی , دستور زبان ساده ترکی استانبولی

   

  مجموعه کتاب های گرامر کامل، کتاب هایی با موضوع آموزش دستور زبان است که توسط انتشارات دانشیار به چاپ رسیده است. این کتاب ها در زمینه آموزش زبان انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی و ترکی استانبولی به چاپ رسیده است.

   


 • کتاب های آموزش مکالمه زبان در 90 روز به شیوه نوین

  کتاب آموزش مکالمه زبان در 90 روز به شیوه نوین

   

  کتاب های آموزش مکالمه زبان در 90 روز به شیوه نوین، سلسله کتاب هایی با موضوع آموزش زبان های مختلف است که توسط انتشارات دانشیار چاپ شده است. هر یک از این کتاب ها،  گفتگو در اماکن مختلف مانند فرودگاه، فروشگاه ، هتل، ترمینال، ایستگاه قطار و ... را به زبان ساده آموزش می دهد. در این کتاب ها سعی شده است جملات ساده مطرح شود و نکات گرامری به صورت کوتاه و کاربردی بیان شده است. همچنین نحوه خواندن هر جمله با حروف فارسی نوشته شده است.