Top

مجموعه نرم افزارهای آموزش گام به گام مهارت های هفت گانه فن آوری اطلاعات

 • مجموعه نرم افزار های آموزشی درعلوم فن آوری اطلاعات وارتباطات (ICDL)  برای رفع نیازهای فرد در زمینه نرم افزارها و مهارت های کاربردی رایانه وفن آوری اطلاعات طراحی وتدوین گردیده است.
 • نرم افزارهای آموزش مهارت های هفت گانه فن آوری اطلاعات به گونه ای آسان وکاربردی  و همراه با تصاویرگویا می تواند سطح معلومات فرد را در عرض چند ساعت درحد بالایی ارتقاء بخشد.
 • هر یک از عناوین این مجموعه نرم افزار در قالب یک عدد CD و قابل نصب بر روی ویندوز XP می باشد. 
 •  عناوین این مجموعه نرم افزار عبارتند از : 
 • آموزش گام به گام WORLD 2000
 • آموزش گام به گام EXCEL 2000
 • آموزش گام به گام POWER POINT 2000
 • آموزش گام به گام ACCESS 2000
 • آموزش گام به گام OUTLOOK 2000
 • آموزش گام به گام Internet Explorer
 • آموزش گام به گام Windows XP

 

ناموجود
 • مجموعه نرم افزار های آموزشی درعلوم فن آوری اطلاعات وارتباطات (ICDL)  برای رفع نیازهای فرد در زمینه نرم افزارها و مهارت های کاربردی رایانه وفن آوری اطلاعات طراحی وتدوین گردیده است.
 • نرم افزارهای آموزش مهارت های هفت گانه فن آوری اطلاعات به گونه ای آسان وکاربردی  و همراه با تصاویرگویا می تواند سطح معلومات فرد را در عرض چند ساعت درحد بالایی ارتقاء بخشد.
 • هر یک از عناوین این مجموعه نرم افزار در قالب یک عدد CD و قابل نصب بر روی ویندوز XP می باشد. 
 •  عناوین این مجموعه نرم افزار عبارتند از : 
 • آموزش گام به گام WORLD 2000
 • آموزش گام به گام EXCEL 2000
 • آموزش گام به گام POWER POINT 2000
 • آموزش گام به گام ACCESS 2000
 • آموزش گام به گام OUTLOOK 2000
 • آموزش گام به گام Internet Explorer
 • آموزش گام به گام Windows XP

 

ناموجود1 2 3 4 5