Top

معرفی و خرید جعبه یادگیری لایتنر 3 ساحران حافظه

جعبه یادگیری لایتنر ساحران حافظه ، جعبه ای است در باز که از پنج قسمت تشکیل شده است . عرض این قسمت ها به ترتیب برابر است با 1 ، 2 ، 4 ، 8 و 16 سانتی متر. این جعبه برای بخاطر سپردن هر چیز یادگرفتنی و انتقال آن از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت بر اساس روش لایتنر کاربرد دارد.

در روش لایتنر که برای اولین بار توسط سباستین لایتنر در دهه 1970 ابداع شده است ، سوالات مهم روی برگه های کاغذی که فیش دارد نوشته می شود. پاسخ سوالات نیز در پشت فیش نوشته می شود. سپس تعدادی فیش انتخاب می شود و سوالات و پاسخ آنها مرور می شود و در روز بعد سوالات بدون نگاه کردن به پاسخ آنها مرور می شود ، در صورتی که پاسخ سوالات درست حدس زده شود فیش ها به قسمت بعدی انتقال می یابد.

در جعبه لایتنر ساحران حافظه ، تعداد 1000 برگ فیش سفید و تعداد 20 کارت نشانه موجود است که همراه با آن ، برگه راهنمای استفاده از آنها قرار گرفته است.

همچنین یک عدد سی دی نرم افزار لایتنر نیز موجود است که راهنمای فیش نویسی و استفاده از جعبه لایتنر در آن موجود است . برای علاقمندان به زبان انگلیسی کتاب الکترونیکی 504 واژه ضروری زبان انگلیسی به همراه فلش کارت دیجیتالی در سی دی نرم افزار موجود است.

جعبه یادگیری لایتنر ساحران حافظه ، جعبه ای است در باز که از پنج قسمت تشکیل شده است . عرض این قسمت ها به ترتیب برابر است با 1 ، 2 ، 4 ، 8 و 16 سانتی متر. این جعبه برای بخاطر سپردن هر چیز یادگرفتنی و انتقال آن از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت بر اساس روش لایتنر کاربرد دارد.

در روش لایتنر که برای اولین بار توسط سباستین لایتنر در دهه 1970 ابداع شده است ، سوالات مهم روی برگه های کاغذی که فیش دارد نوشته می شود. پاسخ سوالات نیز در پشت فیش نوشته می شود. سپس تعدادی فیش انتخاب می شود و سوالات و پاسخ آنها مرور می شود و در روز بعد سوالات بدون نگاه کردن به پاسخ آنها مرور می شود ، در صورتی که پاسخ سوالات درست حدس زده شود فیش ها به قسمت بعدی انتقال می یابد.

در جعبه لایتنر ساحران حافظه ، تعداد 1000 برگ فیش سفید و تعداد 20 کارت نشانه موجود است که همراه با آن ، برگه راهنمای استفاده از آنها قرار گرفته است.

همچنین یک عدد سی دی نرم افزار لایتنر نیز موجود است که راهنمای فیش نویسی و استفاده از جعبه لایتنر در آن موجود است . برای علاقمندان به زبان انگلیسی کتاب الکترونیکی 504 واژه ضروری زبان انگلیسی به همراه فلش کارت دیجیتالی در سی دی نرم افزار موجود است.
1 2 3 4 5