Top

معرفی کتاب خودت باش دختر اثر ریچل هالیس

کتاب خودت باش دختر ، کتابی با موضوع زندگینامه ریچل هالیس است که توسط وی نوشته شده و به بیان تجربیات زندگی شخصی اش می پردازد. این کتاب در بیست فصل نوشته شده و در هر فصل یک تصور غیرواقعی که زنان از خود دارند گفته می شود. نویسنده معتقد است این تصورات غیرواقعی مانع پیشرفت زنان در زندگی می شود.

کتاب خودت باش دختر ، کتابی با موضوع زندگینامه ریچل هالیس است که توسط وی نوشته شده و به بیان تجربیات زندگی شخصی اش می پردازد. این کتاب در بیست فصل نوشته شده و در هر فصل یک تصور غیرواقعی که زنان از خود دارند گفته می شود. نویسنده معتقد است این تصورات غیرواقعی مانع پیشرفت زنان در زندگی می شود.

این کالا در آینده موجود می شود1 2 3 4 5