Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

آموزش تجوید

 • شامل آموزش روخوانی، روانخوانی ، فصیح خوانی و تجوید قرآن کریم ، قابل شنیدن با قلم هوشمند امین 
 • شامل آشنایی با حروف الفبای قرآن، نحوه خوندن حروف
 • آموزش خواندن حروف مقطعه
 • آموزش طریقه وقف در کلمات
 • آموزش اشباع و قواعد روخوانی قرآن
 • آموزش قرائت و روانخوانی سوره های قرآنی
 • به همراه لوح فشرده پشتیبان 

 

 • شامل آموزش روخوانی، روانخوانی ، فصیح خوانی و تجوید قرآن کریم ، قابل شنیدن با قلم هوشمند امین 
 • شامل آشنایی با حروف الفبای قرآن، نحوه خوندن حروف
 • آموزش خواندن حروف مقطعه
 • آموزش طریقه وقف در کلمات
 • آموزش اشباع و قواعد روخوانی قرآن
 • آموزش قرائت و روانخوانی سوره های قرآنی
 • به همراه لوح فشرده پشتیبان 

 
1 2 3 4 5