Top

کتاب فرهنگ تصویری لانگمن برای خردسالان انتشارات جهان رایانه

کتاب فرهنگ تصویری لانگمن برای خردسالان شامل آموزش ساده الفبا و کلمات ابتدایی زبان انگلیسی برای کودکان است که توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسیده است. در این کتاب 60 صفحه ای علاوه بر کلمات از تصاویر رنگی استفاده شده تا کودکان بتوانند کلمات ساده انگلیسی را راحت تر حفظ کنند و آموزش زبان در آینده برای آنها آسان تر شود. همچنین برای یادگیری بهتر ، کلمات مشابه در قالب موضوعات ساده دسته بندی شده اند.
این کتاب یکی از کتاب های موجود در بسته قلم هوشمند کودکان است که برای تهیه آن می توانید اینجا کلیک کنید.
 
 • شامل واژگان پرکاربرد در محیط های مختلف به همراه تصویر و قابل شنیدن بوسیله قلم هوشمند امین
 • ویژه کودکان دوره ابتدایی
 • به همراه لوح فشرده پشتیبان 
 • قطع : خشتی
 • تعداد صفحات: 60 صفحه
 • شابک: 9789641610991

 

 

کتاب فرهنگ تصویری لانگمن برای خردسالان شامل آموزش ساده الفبا و کلمات ابتدایی زبان انگلیسی برای کودکان است که توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسیده است. در این کتاب 60 صفحه ای علاوه بر کلمات از تصاویر رنگی استفاده شده تا کودکان بتوانند کلمات ساده انگلیسی را راحت تر حفظ کنند و آموزش زبان در آینده برای آنها آسان تر شود. همچنین برای یادگیری بهتر ، کلمات مشابه در قالب موضوعات ساده دسته بندی شده اند.
این کتاب یکی از کتاب های موجود در بسته قلم هوشمند کودکان است که برای تهیه آن می توانید اینجا کلیک کنید.
 
 • شامل واژگان پرکاربرد در محیط های مختلف به همراه تصویر و قابل شنیدن بوسیله قلم هوشمند امین
 • ویژه کودکان دوره ابتدایی
 • به همراه لوح فشرده پشتیبان 
 • قطع : خشتی
 • تعداد صفحات: 60 صفحه
 • شابک: 9789641610991

 

 
1 2 3 4 5