Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

فرهنگ مسافرتی هوشمند امین

  • مجموعه ای کاربردی از لغات و کلمات ضروری در سفر ، قابل شنیدن بوسیله قلم هوشمند امین
  • نمایش کلمات و اصطلاحات به دو زبان فارسی و انگلیسی
  • تلفظ کلمات پرکاربرد به 14 زبان رایج دنیا توسط قلم هوشمند 

 

  • مجموعه ای کاربردی از لغات و کلمات ضروری در سفر ، قابل شنیدن بوسیله قلم هوشمند امین
  • نمایش کلمات و اصطلاحات به دو زبان فارسی و انگلیسی
  • تلفظ کلمات پرکاربرد به 14 زبان رایج دنیا توسط قلم هوشمند 

 
1 2 3 4 5