Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کتاب 1100 واژه که باید دانست

  • شامل 1100 واژه پرکاربرد زبان انگلیسی ، اثر ماری برومبورگ و ملوین گردون ، قابل شنیدن بوسیله قلم هوشمند امین
  • ترجمه وازگان بر اساس فرهنگ وازگان پیشرو آریان پور
  • تلفظ کلمات بر اساس فرهنگ آکسفورد
  • مرور کلمات آموخته شده بر اساس یک متن کاربردی در پایان هر روز

 

  • شامل 1100 واژه پرکاربرد زبان انگلیسی ، اثر ماری برومبورگ و ملوین گردون ، قابل شنیدن بوسیله قلم هوشمند امین
  • ترجمه وازگان بر اساس فرهنگ وازگان پیشرو آریان پور
  • تلفظ کلمات بر اساس فرهنگ آکسفورد
  • مرور کلمات آموخته شده بر اساس یک متن کاربردی در پایان هر روز

 
1 2 3 4 5