Top


آموزش مکمل برگزیدگان

 • مجموعه کتاب های سیستم آموزش مکمل برگزیدگان ( کتاب های کمک آموزشی دوره دبیرستان ) حاصل تلاش و تجربه جمعی از اساتید خبره ،  پژوهشگران و کارشناسان است که در جهتبهبود نظام گزینش و کنکور در کشور ، بر اساس و پایه های کیفیت و لیاقت تدوین گردیده است.
 • در تهیه این کتاب های سعی شده است تا بیشترین امکان حرکت برنامه ریزی شده برای دانش آموزان با اتکا به آموزش های مبتنی بر کامپیوتر وC.B.T فراهم شود که هم در وقت و هم در هزینه دانش آموزان صرفه جویی قابل ملاحظه ای خواهد شد.
 • در این مجموعه سعی شده است تا امکانات کلاس درس به منزل و محل استقرار دانش آموز برده شود تا بدون نیاز به حضور دانش آموز در کلاس کمک درسی ، به کمک سیستم I.B.T خدمات ویژه ای به آنها ارائه گردد.
 • پشتوانه اطلاعاتی این مجموعه ، گنجینه ای گرانبها از سال ها تجربه و تلاش در این زمینه توسط شاخص ترین اساتید کشور با دیدگاه های بسیار جدید و شیوه های نوین آموزشی باشد.
 • هر یک از عناوین این کتاب ها مربوط به دروس رشته های مختلف تحصیلی در دوره دبیرستان می باشد.
 • قطع : رحلی

 

____________________________________________________________

مطالعه پنج صفحه از کتاب سیستم آموزش مکمل برگزیدگان (عربی 3 انسانی ) از اینجا

 

ناموجود
 • مجموعه کتاب های سیستم آموزش مکمل برگزیدگان ( کتاب های کمک آموزشی دوره دبیرستان ) حاصل تلاش و تجربه جمعی از اساتید خبره ،  پژوهشگران و کارشناسان است که در جهتبهبود نظام گزینش و کنکور در کشور ، بر اساس و پایه های کیفیت و لیاقت تدوین گردیده است.
 • در تهیه این کتاب های سعی شده است تا بیشترین امکان حرکت برنامه ریزی شده برای دانش آموزان با اتکا به آموزش های مبتنی بر کامپیوتر وC.B.T فراهم شود که هم در وقت و هم در هزینه دانش آموزان صرفه جویی قابل ملاحظه ای خواهد شد.
 • در این مجموعه سعی شده است تا امکانات کلاس درس به منزل و محل استقرار دانش آموز برده شود تا بدون نیاز به حضور دانش آموز در کلاس کمک درسی ، به کمک سیستم I.B.T خدمات ویژه ای به آنها ارائه گردد.
 • پشتوانه اطلاعاتی این مجموعه ، گنجینه ای گرانبها از سال ها تجربه و تلاش در این زمینه توسط شاخص ترین اساتید کشور با دیدگاه های بسیار جدید و شیوه های نوین آموزشی باشد.
 • هر یک از عناوین این کتاب ها مربوط به دروس رشته های مختلف تحصیلی در دوره دبیرستان می باشد.
 • قطع : رحلی

 

____________________________________________________________

مطالعه پنج صفحه از کتاب سیستم آموزش مکمل برگزیدگان (عربی 3 انسانی ) از اینجا

 

ناموجود1 2 3 4 5