Top

کتاب خودت باش دختر اثر ریچل هالیس

کتاب خودت باش دختر ، کتابی با موضوع زندگینامه ریچل هالیس است که توسط وی نوشته شده و به بیان تجربیات زندگی شخصی اش می پردازد. این کتاب در بیست فصل نوشته شده و در هر فصل یک تصور غیرواقعی که زنان از خود دارند گفته می شود. نویسنده معتقد است این تصورات غیرواقعی مانع پیشرفت زنان در زندگی می شود.

برای جزئیات بیشتر و خرید این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

 

کتاب خودت باش دختر ، کتابی با موضوع زندگینامه ریچل هالیس است که توسط وی نوشته شده و به بیان تجربیات زندگی شخصی اش می پردازد. این کتاب در بیست فصل نوشته شده و در هر فصل یک تصور غیرواقعی که زنان از خود دارند گفته می شود. نویسنده معتقد است این تصورات غیرواقعی مانع پیشرفت زنان در زندگی می شود.

برای جزئیات بیشتر و خرید این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

 

این کالا در آینده موجود می شود1 2 3 4 5