فلش کارت کمک درسی برگزیدگان آریا

 

فلش کارت های کمک درسی برگزیدگان آریا، فلش کارت های کمک درسی شامل سوال و پاسخ کتب درسی هستند که برای دانش آموزان دوره ابتدایی (دبستان) و دوره متوسطه اول طراحی شده و توسط انتشارات جهان رایانه چاپ شده است. هر یک از این فلش کارت ها به نام یکی از دروس نام گذاری شده است. مانند: فلش کارت فارسی اول دبستان ، فلش کارت علوم دوم دبستان ، فلش کارت انگلیسی هفتم متوسطه اول و ... .

فلش کارت های کمک درسی برگزیدگان آریا، بسته به اهمیت درس ها از 174 تا 196 صفحه پشت و رو دارند که این صفحات با خط چین از هم جدا می شوند وبه تعدادی کارت تقسیم می شوند. بالای هر کارت نام درس نوشته شده ( بعنوان مثال ، عربی هفتم ، درس اول). روی هر کارت تعدادی سوال و پشت هر کارت پاسخ همان سوالات نوشته شده هست.

 

فلش کارت کمک درسی برگزیدگان آریا

برای استفاده از فلش کارت، روش های مختلفی پیشنهاد شده است. در یک روش ساده ، دانش آموز در مرحله اول کارت ها و پاسخ آنها را می خواند . در مرحله دوم فقط سوالات مرور می شوند و پاسخ حدس زده می شود. کارت هایی که پاسخ آنها درست بود در یک دسته و اونهایی که پاسخ آنها نادرست بود در دسته دوم قرار می گیرد. در مرحله سوم کارت هایی که پاسخ آنها نادرست بود مانند قبل مرور می شود و این مراحل ادامه می یابد تا همه سوالات و پاسخ آنها درست باشد.

یکی دیگر از روش های مرور فلش کارت استفاده از جعبه لایتنر هست که برای آموزش زبان انگلیسی استفاده می شود. برای مشاهده فلش کارت های آموزش زبان اینجا کلیک کنید.

فلش کارت های کمک درسی برگزیدگان آریا با کیفیت مناسب و به صورت گلاسه رنگی توسط گروه تحقیق و پژوهش انتشارات جهان رایانه تالیف و چاپ شده که برای مشاهده و خرید آنها می توانید روی عناوین زیر کلیک کنید:

 

فلش کارت فارسی اول دبستان
فلش کارت ریاضی اول دبستان
فلش کارت علوم اول دبستان
فلش کارت میوه ها و سبزیجات
فلش کارت فارسی دوم دبستان
فلش کارت ریاضی دوم دبستان
فلش کارت علوم دوم دبستان
فلش کارت فارسی سوم دبستان
فلش کارت علوم سوم دبستان
فلش کارت قرآن سوم دبستان
فلش کارت هدیه های آسمان سوم دبستان
فلش کارت اجتماعی سوم دبستان
فلش کارت فارسی چهارم دبستان
فلش کارت اجتماعی چهارم دبستان
فلش کارت علوم چهارم دبستان
فلش کارت قرآن چهارم دبستان
فلش کارت فارسی پنجم دبستان
فلش کارت اجتماعی پنجم دبستان
فلش کارت علوم پنجم دبستان
فلش کارت قرآن پنجم دبستان
فلش کارت فارسی ششم دبستان
فلش کارت اجتماعی ششم دبستان
فلش کارت علوم ششم دبستان
فلش کارت قرآن ششم دبستان
فلش کارت ریاضی ششم دبستان
فلش کارت هدیه های آسمان ششم دبستان
فلش کارت اجتماعی هفتم متوسطه اول
فلش کارت عربی هفتم متوسطه اول
فلش کارت انگلیسی هفتم متوسطه اول
فلش کارت فارسی هفتم متوسطه اول
فلش کارت علوم هفتم متوسطه اول
فلش کارت پیام های آسمان هفتم متوسطه اول
فلش کارت اجتماعی هشتم متوسطه اول
فلش کارت عربی هشتم متوسطه اول
فلش کارت انگلیسی هشتم متوسطه اول
فلش کارت فارسی هشتم متوسطه اول
فلش کارت علوم هشتم متوسطه اول
فلش کارت پیام های آسمان هشتم متوسطه اول
فلش کارت اجتماعی نهم متوسطه اول
فلش کارت عربی نهم متوسطه اول
فلش کارت انگلیسی نهم متوسطه اول
فلش کارت فارسی نهم متوسطه اول
فلش کارت علوم نهم متوسطه اول
فلش کارت پیام های آسمان نهم متوسطه اول