Top


کتاب عادات هفتگانه شخصیت های بزرگ جهان 

 

این کتاب با عنوان هفت عادت مردمان موثر یا عادات هفتگانه شخصیت های بزرگ جهان یکی از پرفروش ترین کتاب های دنیاست و در قرن بیستم بعنوان موثرترین کتاب در زمینه مدیریت بوده و تا امروز میلیون نسخه از آن به زبان های مختلف ترجمه شده و فروخته شده.
در این کتاب هفت عادت که عوامل موثر در زندگی انسان های بزرگ هستند شرح داده می شه:
عادت اول: پویا و پیشگام باشید
عادت دوم : از همان اول ، آخر کار را ببینید
عادت سوم : کارها را به ترتیب مهم بودن انجام بدهید
عادت چهارم : به سیستم برنده - برنده فکر کنید
عادت پنجم : اول درک کنید سپس انتظار داشته باشید که درک شوید
عادت ششم : مشارکت در کارها
عادت هفتم : اره را تیز کن
این کتاب جذاب از استفان کاوی با ترجمه حسن بیانی رو می تونید از لینک زیر تهیه کنید:

 

 

 

برای معرفی جدیدترین کتاب های انتشارات جهان رایانه ، ما رو در اینستاگرام دنبال کنید : jrayaneh@