راهنمای واژه سازی

 

یکی از موضوعات مهم برای دانشجویان رشته زبان، آشنایی با ساختار کلمات هست. کلماتی که ممکن است پسوند و پیشوند داشته باشند.

کتاب راهنمای واژه سازی پیشرو آریان پور ، شامل چهار هزار کلمه در زبان انگلیسی هست که با اضافه کردن پسوند و پیشوند به انها کلمات جدید ساخته می شود.

در این کتاب ، علاوه بر شرح ریشه کلمات، نمونه کلمات جدید به همراه ترجمه فارسی آنها نوشته شده و شما می توانید با استفاده از فهرست وندهای انگلیسی ، ریشه واژه انگلیسی مورد نظر را پیدا کنید.

این کتاب توسط دکتر منوچهر آریان پور کاشانی ، نویسنده و فرهنگ نگار مشهور کشورمان نوشته شده و شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر آن را تهیه کنید: