Top

راهنمای واژه سازی پیشرو آریان پور

 • دارای دو بخش:
 • بخش نخست - پیشوندها و پیش واژه ها
 • بخش دوم - پسوند ها و پس واژه ها
 • هدف اصلی این است که خواننده با امکانات گسترده واژه سازی در زبان فارسی واقف تر گردد
 • نوآوری برابر فارسی در زبان های بیگانه ( به ویژه انگلیسی و فرانسه و آلمانی)
 • نخستین اثری است که در آن کوشش شده تا همه وند های انگلیسی و برابر های فارسی آنها ارائه شوند و الگویی پی ریزی شود که برگردان واژه ها به زبان فارسی آسان تر و سامان مند تر گردد.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 783
 • شابک :
 • 978-964-161-082-3

____________________________________________________________

 

 • دارای دو بخش:
 • بخش نخست - پیشوندها و پیش واژه ها
 • بخش دوم - پسوند ها و پس واژه ها
 • هدف اصلی این است که خواننده با امکانات گسترده واژه سازی در زبان فارسی واقف تر گردد
 • نوآوری برابر فارسی در زبان های بیگانه ( به ویژه انگلیسی و فرانسه و آلمانی)
 • نخستین اثری است که در آن کوشش شده تا همه وند های انگلیسی و برابر های فارسی آنها ارائه شوند و الگویی پی ریزی شود که برگردان واژه ها به زبان فارسی آسان تر و سامان مند تر گردد.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 783
 • شابک :
 • 978-964-161-082-3

____________________________________________________________

 
1 2 3 4 5