Top

فرهنگ تشریحی اینترنت و شبکه مایکروسافت

 • این فرهنگ، اولین ترجمه فرهنگ رسمی و جهانی شرکت مایکروسافت در زمینه اینترنت و شبکه می باشد
 • در ویرایش حاضر، ضمن نزدیک شدن به کلمات دور از ذهن و نامتعارف امروزی، فارسی را پاس داشته و از کلام روانی برای بیان مفاهیم استفاده شده است 
 • ترجمه و تنظیم : سعید فتحی
 • قطع: رقعی
 • تعداد صفحات: 363
 • شابک:
 • 978-964-7702-94-2

 

_______________________________________________________________

 

 • این فرهنگ، اولین ترجمه فرهنگ رسمی و جهانی شرکت مایکروسافت در زمینه اینترنت و شبکه می باشد
 • در ویرایش حاضر، ضمن نزدیک شدن به کلمات دور از ذهن و نامتعارف امروزی، فارسی را پاس داشته و از کلام روانی برای بیان مفاهیم استفاده شده است 
 • ترجمه و تنظیم : سعید فتحی
 • قطع: رقعی
 • تعداد صفحات: 363
 • شابک:
 • 978-964-7702-94-2

 

_______________________________________________________________

 
1 2 3 4 5