Top

فرهنگ جامع سه جلدی علمی فناوری و بازرگانی شادمهر

 • شامل بیش از 50000 واژه تخصصی علمی، فناوری و بازرگانی
 • ارائه ضروری ترین اصطلاحات بازرگانی و فنی جهت تگارش و تنظیم قرارداد های بین المللی
 • ارائه اکثر لغات مورد نیاز دانشجویان رشته های علوم پایه، فنی و بازرگانی
 • پاسخگوی نیاز تمام شرکت های فنی در انجام مکاتبات بازرگانی 
 • نویسنده : مهدی شادمهر
 • قطع : وزیری
 • شابک دوره :
 • 978-964-161-073-1

 

________________________________________________________________

 

 • شامل بیش از 50000 واژه تخصصی علمی، فناوری و بازرگانی
 • ارائه ضروری ترین اصطلاحات بازرگانی و فنی جهت تگارش و تنظیم قرارداد های بین المللی
 • ارائه اکثر لغات مورد نیاز دانشجویان رشته های علوم پایه، فنی و بازرگانی
 • پاسخگوی نیاز تمام شرکت های فنی در انجام مکاتبات بازرگانی 
 • نویسنده : مهدی شادمهر
 • قطع : وزیری
 • شابک دوره :
 • 978-964-161-073-1

 

________________________________________________________________

 
1 2 3 4 5