Top

فرهنگ دبیرستانی انگلیسی به فارسی آریان پور

 • شامل کلیه واژه های بنیادی انگلیسی (The Basic English Vocabulary) که مورد نیاز آموزندگان زبان است
 • کلیه واژه های مهم کتاب های انگلیسی دوره های راهنمایی و دبیرستان برای فراگیری بهتر متون درسی دانش آموزان
 • تلفظ واژه ها با نشانه های آوایی ساده و زود آموز
 • ماهیت دستوری هر سرواژه
 • تعیین زمینه کاربردی هر سرواژه با ارائه برچسب عامیانه - زننده و ... 
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی
 • قطع : رقعی
 • تعداد صفحات : 499
 • شابک:
 • 978-964-7702-75-1

______________________________________________________________

 

 • شامل کلیه واژه های بنیادی انگلیسی (The Basic English Vocabulary) که مورد نیاز آموزندگان زبان است
 • کلیه واژه های مهم کتاب های انگلیسی دوره های راهنمایی و دبیرستان برای فراگیری بهتر متون درسی دانش آموزان
 • تلفظ واژه ها با نشانه های آوایی ساده و زود آموز
 • ماهیت دستوری هر سرواژه
 • تعیین زمینه کاربردی هر سرواژه با ارائه برچسب عامیانه - زننده و ... 
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی
 • قطع : رقعی
 • تعداد صفحات : 499
 • شابک:
 • 978-964-7702-75-1

______________________________________________________________

 
1 2 3 4 5