Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

فرهنگ شش زبانه پیشرو آریان پور

 • کتاب فرهنگ شش زبانه پیشرو آریان پور ، شامل بیش از هفت هزار کلمه پر کاربرد زبان انگلیسی و ترجمه آنها به پنج زبان فارسی ، آلمانی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیولی هست گه به همت دکتر ایرج آریانپور کاشانی و پنج نفر از اساتید برجسته زبان و در طول شش سال تهیه شده است. در این کتاب 1000 صفحه ای ، علاوه بر ترجمه ، تلفظ صحیح و نقش هر کلمه در جمله نشان داده شده است. همچنین در ابتدا و انتهای کتاب ، راهنمای استفاده از نشانه های دستوری هر یک از کلمات و کلید تلفظ اونها به همراه نشانه گذاری و فهرست بندی ذکر شده است. سایر اساتید که در تهیه این کتاب همکاری کردند عبارتند از : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی ، دکتر ابراهیم راتمن ، دکتر ارسولا پرنل ، دکتر مارکوس کاریونونز ، دکتر دانیال وینترز.

   
  • شامل بیش از 11000 واژه کلیدی انگلیسی و همگن های فارسی ، فرانسه ، اسپانیولی ، ایتالیایی و آلمانی آنها
  • در مجموع بیش از 70000 سرواژه
  • همگن های برگزیده از پرکاربردترین واژه های امروزی در زبان
  • نزدیک ترین واژه همگن به معنی واژه کلیدی
  • نویسنده : دکتر ایرج آریانپور کاشانی
  • با همکاری : دکتر منوچهر آریانپور کاشانی ، دکتر ابراهیم راتمن ، دکتر ارسولا پرنل ، دکتر دانیل وینترز، دکتر مارکوس کاریونونز
  • قطع : رقعی
  • تعداد صفحات : 974
  • شابک: 9789641610618

   

   

 

 • کتاب فرهنگ شش زبانه پیشرو آریان پور ، شامل بیش از هفت هزار کلمه پر کاربرد زبان انگلیسی و ترجمه آنها به پنج زبان فارسی ، آلمانی ، فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیولی هست گه به همت دکتر ایرج آریانپور کاشانی و پنج نفر از اساتید برجسته زبان و در طول شش سال تهیه شده است. در این کتاب 1000 صفحه ای ، علاوه بر ترجمه ، تلفظ صحیح و نقش هر کلمه در جمله نشان داده شده است. همچنین در ابتدا و انتهای کتاب ، راهنمای استفاده از نشانه های دستوری هر یک از کلمات و کلید تلفظ اونها به همراه نشانه گذاری و فهرست بندی ذکر شده است. سایر اساتید که در تهیه این کتاب همکاری کردند عبارتند از : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی ، دکتر ابراهیم راتمن ، دکتر ارسولا پرنل ، دکتر مارکوس کاریونونز ، دکتر دانیال وینترز.

   
  • شامل بیش از 11000 واژه کلیدی انگلیسی و همگن های فارسی ، فرانسه ، اسپانیولی ، ایتالیایی و آلمانی آنها
  • در مجموع بیش از 70000 سرواژه
  • همگن های برگزیده از پرکاربردترین واژه های امروزی در زبان
  • نزدیک ترین واژه همگن به معنی واژه کلیدی
  • نویسنده : دکتر ایرج آریانپور کاشانی
  • با همکاری : دکتر منوچهر آریانپور کاشانی ، دکتر ابراهیم راتمن ، دکتر ارسولا پرنل ، دکتر دانیل وینترز، دکتر مارکوس کاریونونز
  • قطع : رقعی
  • تعداد صفحات : 974
  • شابک: 9789641610618

   

   

 
1 2 3 4 5