Top

فرهنگ همراه انگلیسی به فارسی آریان پور

 • فرهنگ همراه آریان پور ( انگلیسی به فارسی ) طوری تدبیر شده است که هم سبک و به آسانی قابل حمل باشد و هم کم جا و نسبتاً جامع.
 • هجابندی سرواژه نشان داده می شود.
 • تلفظ هر واژه به طور دقیق علمی داده می شود و در مورد واژه های پرکاربرد تلفظ های ثانوی نیز ذکر می شود.
 • نشانه های دستوری کاربرد گرامری هر واژه را آشکار می کند.
 • در هنگام لزوم ، برچسب واژه ها( شیمی ، خودمانی ، زننده و غیره) زمینه ی کاربردی هر واژه را مشخص می سازد.
 • اصطلاحات و کاربردهای ویژه و همچنین مثال هایی که کاربرد واژه در جمله را نشان می دهد در پایان واژه های کلیدی آورده شده و سعی شده است جملات نمونه ساده و آموزنده باشد.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریانپور کاشانی
 • تعداد صفحات : 898
 • شابک :
 • 978-964-6715-56-1

 

______________________________________________________________

دانلود کاتالوگ فرهنگ واژگان پیشرو آریانپور از اینجا

دانلود فیلم محصولات زبان آموزی پیشرو آریانپور از اینجا

 

 • فرهنگ همراه آریان پور ( انگلیسی به فارسی ) طوری تدبیر شده است که هم سبک و به آسانی قابل حمل باشد و هم کم جا و نسبتاً جامع.
 • هجابندی سرواژه نشان داده می شود.
 • تلفظ هر واژه به طور دقیق علمی داده می شود و در مورد واژه های پرکاربرد تلفظ های ثانوی نیز ذکر می شود.
 • نشانه های دستوری کاربرد گرامری هر واژه را آشکار می کند.
 • در هنگام لزوم ، برچسب واژه ها( شیمی ، خودمانی ، زننده و غیره) زمینه ی کاربردی هر واژه را مشخص می سازد.
 • اصطلاحات و کاربردهای ویژه و همچنین مثال هایی که کاربرد واژه در جمله را نشان می دهد در پایان واژه های کلیدی آورده شده و سعی شده است جملات نمونه ساده و آموزنده باشد.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریانپور کاشانی
 • تعداد صفحات : 898
 • شابک :
 • 978-964-6715-56-1

 

______________________________________________________________

دانلود کاتالوگ فرهنگ واژگان پیشرو آریانپور از اینجا

دانلود فیلم محصولات زبان آموزی پیشرو آریانپور از اینجا

 
1 2 3 4 5