Top

فرهنگ هفت جلدی انگلیسی به فارسی آریان پور

 • تنها فرهنگ جامع انگلیسی به فارسی کشور در هفت جلد که بر اساس آخرین شیوه های فرهنگ نویسی و آموزش زبان و بر مبنای یکی از کامل ترین فرهنگ های کنونی انگلیسی (آمریکایی) یعنی Webster.s New World Dictunary تدوین شده است.
 • ارائه مثال های متفاوت در دامنه معانی ، همراه با ترجمه مثال ها و اصطلاحات ، با در نظر گرفتن نیاز فارسی زبانان و با تعیین حوزه های کاربردی واژه ها.
 • با بکار گیری منابع متعدد فارسی سعی شده است که کلیه امکانات زبان فارسی در برابر زبان گسترده انگلیسی بسیج شود و خواننده بتواند به سادگی به معانی واژه های انگلیسی دست یابد.
 • برای بهتر نشان دادن طرز کاربرد واژه ها و روشن سازی معانی ، اکثر واژه های کلیدی در جمله های انگلیسی (همراه با ترجمه فارسی) به کار برده شده است.
 • پس از ارائه معانی و جمله های روشنگر هر واژه ، اصطلاحات و عبارات مربوط به آن نیز همراه با ترجمه فارسی ارائه شده است.
 • کوشش شده است در برابر هر واژه ی انگلیسی ، یک یا چند تک واژه فارسی داده شود.
 • در واژه های زیست شناسی (به ویژه گیاه شناسی و جانور شناسی) تنها به دادن معانی فارسی اکتفا نشده و نام علمی (گونه و جنس و غیره) نیز ارائه گردیده است.
 • در واژه های شیمی و فیزیک و غیره علاوه بر معانی فارسی ، اطلاعات سودمند علمی (مثلاً فرمول شیمیایی ، شماره اتمی و چگالی) نیز ارائه شده است.
 • برای اولین بار در ایران ، کلیه واژه های انگلیسی که از زبان فارسی ، عربی ، ترکی یا سانسکریت ریشه گرفته اند به وضوح مشخص گردیده است.
 • برای اولین بار در ایران ، بسیاری از واژه ها به همراه برچسب ارائه شده است تا خواننده حدود کاربرد واژه را بهتر درک کند.
 • بازگشت به راهنمای نشانه ها و کاربرد فرهنگ پیشرو آریان پور ویژگی های دیگر این فرهنگ را آشکار خواهد نمود.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی
 • با همکاری : دکتر بهرام دلگشایی
 • قطع : وزیری
 • شابک دوره : 
 • 978-964-161-084-7

______________________________________________________________

دانلود نمونه صفحات فرهنگ واژگان پیشرو آریانپور از اینجا

دانلود کاتالوگ فرهنگ واژگان پیشرو آریانپور از اینجا

دانلود فیلم محصولات زبان آموزی پیشرو آریانپور از اینجا

محصولات فروشگاه

 • تنها فرهنگ جامع انگلیسی به فارسی کشور در هفت جلد که بر اساس آخرین شیوه های فرهنگ نویسی و آموزش زبان و بر مبنای یکی از کامل ترین فرهنگ های کنونی انگلیسی (آمریکایی) یعنی Webster.s New World Dictunary تدوین شده است.
 • ارائه مثال های متفاوت در دامنه معانی ، همراه با ترجمه مثال ها و اصطلاحات ، با در نظر گرفتن نیاز فارسی زبانان و با تعیین حوزه های کاربردی واژه ها.
 • با بکار گیری منابع متعدد فارسی سعی شده است که کلیه امکانات زبان فارسی در برابر زبان گسترده انگلیسی بسیج شود و خواننده بتواند به سادگی به معانی واژه های انگلیسی دست یابد.
 • برای بهتر نشان دادن طرز کاربرد واژه ها و روشن سازی معانی ، اکثر واژه های کلیدی در جمله های انگلیسی (همراه با ترجمه فارسی) به کار برده شده است.
 • پس از ارائه معانی و جمله های روشنگر هر واژه ، اصطلاحات و عبارات مربوط به آن نیز همراه با ترجمه فارسی ارائه شده است.
 • کوشش شده است در برابر هر واژه ی انگلیسی ، یک یا چند تک واژه فارسی داده شود.
 • در واژه های زیست شناسی (به ویژه گیاه شناسی و جانور شناسی) تنها به دادن معانی فارسی اکتفا نشده و نام علمی (گونه و جنس و غیره) نیز ارائه گردیده است.
 • در واژه های شیمی و فیزیک و غیره علاوه بر معانی فارسی ، اطلاعات سودمند علمی (مثلاً فرمول شیمیایی ، شماره اتمی و چگالی) نیز ارائه شده است.
 • برای اولین بار در ایران ، کلیه واژه های انگلیسی که از زبان فارسی ، عربی ، ترکی یا سانسکریت ریشه گرفته اند به وضوح مشخص گردیده است.
 • برای اولین بار در ایران ، بسیاری از واژه ها به همراه برچسب ارائه شده است تا خواننده حدود کاربرد واژه را بهتر درک کند.
 • بازگشت به راهنمای نشانه ها و کاربرد فرهنگ پیشرو آریان پور ویژگی های دیگر این فرهنگ را آشکار خواهد نمود.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی
 • با همکاری : دکتر بهرام دلگشایی
 • قطع : وزیری
 • شابک دوره : 
 • 978-964-161-084-7

 
1 2 3 4 5