Top

کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن اثر جان دیون پورت

کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، تصحیح و ترجمه ای است از "عذر تقصیر به پیشگاه محمد (ص) و قرآن" اثر "جان دیون پورت" ـ دانشمند و نویسنده ی انگلیسی که در سال 1869 میلادی با هدف دفاع از اسلام و قرآن به رشته ی تحریر درآمده است.بر این اساس، نگارنده، نخست، شرح مختصری از زندگی پیامبر (ص) از زمان ولادت تا رحلت را به دست داده و سپس به پاره ای از تعالیم قرآن و نیز زیبایی های قرآن اشاره می کند.

نگارنده در بخشی از کتاب به رد تهمت هایی پرداخته که بر پیامبر (ص) وارد شده است. از جمله این که، پیامبر (ص) بدون وحی از طرف خدا، دینی را ابداع کرده تا حس جاه طلبی خود را ارضا کند و یا این که ایشان، دینش را به وسیله ی شمشیر تبلیغ کرد و به همین سبب موجب ریختن خون های بسیاری شد و بدبختی های بسیاری برای انسان ها ایجاد کرد.

 

کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، تصحیح و ترجمه ای است از "عذر تقصیر به پیشگاه محمد (ص) و قرآن" اثر "جان دیون پورت" ـ دانشمند و نویسنده ی انگلیسی که در سال 1869 میلادی با هدف دفاع از اسلام و قرآن به رشته ی تحریر درآمده است.بر این اساس، نگارنده، نخست، شرح مختصری از زندگی پیامبر (ص) از زمان ولادت تا رحلت را به دست داده و سپس به پاره ای از تعالیم قرآن و نیز زیبایی های قرآن اشاره می کند.

نگارنده در بخشی از کتاب به رد تهمت هایی پرداخته که بر پیامبر (ص) وارد شده است. از جمله این که، پیامبر (ص) بدون وحی از طرف خدا، دینی را ابداع کرده تا حس جاه طلبی خود را ارضا کند و یا این که ایشان، دینش را به وسیله ی شمشیر تبلیغ کرد و به همین سبب موجب ریختن خون های بسیاری شد و بدبختی های بسیاری برای انسان ها ایجاد کرد.

 
1 2 3 4 5