Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کشتی واسا

 • دو هفته بعد از غرق شدن کشتی واسا خبر آن به پادشاه سوئد که در آن زمان در پروس بود رسید و او به شورای دولتی نوشت مسبب این فاجعه و این سیه روزی و بی مبالاتی و بی دقتی را سریعا تعیین و مجازات کنید ... فرمانده کشتی در بازجویی ابتدا به خداوند متعال سوگند یاد می کند ...

_____________________________________________________________

 • نویسنده : ارلینگ ماتز
 • مترجم : باقر آبروش
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 60
 • شابک : 
 • 964-6715-77-X

 

____________________________________________________________

مطالعه پنج صفحه از کتاب کشتی واسا از اینجا

 

 • دو هفته بعد از غرق شدن کشتی واسا خبر آن به پادشاه سوئد که در آن زمان در پروس بود رسید و او به شورای دولتی نوشت مسبب این فاجعه و این سیه روزی و بی مبالاتی و بی دقتی را سریعا تعیین و مجازات کنید ... فرمانده کشتی در بازجویی ابتدا به خداوند متعال سوگند یاد می کند ...

_____________________________________________________________

 • نویسنده : ارلینگ ماتز
 • مترجم : باقر آبروش
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 60
 • شابک : 
 • 964-6715-77-X

 

____________________________________________________________

مطالعه پنج صفحه از کتاب کشتی واسا از اینجا

 
1 2 3 4 5