Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کتاب از من تا زن کامل

کتاب از من تا زن کامل ، شامل شناخت رفتار زنان در زندگی بعنوان یک همسر ایده آل و کامل است. در این کتاب مسائل مهم رفتاری در زندگی مانند صمیمیت ، درک کردن و همدلی ، تحسین کردن ، پذیرش فرد مقابل ، سازگاری با همسر ، تحلیل رفتار همسر ، روابط زناشویی ، سازگاری با مشکلات ، ارزش های زندگی ، باورهای غلط در زندگی و ... بررسی شده است. این کتاب به قلم بیتا توکلی و با همکاری گروه پژوهشی زبان زندگی ، تالیف و توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسیده است.

نویسنده : بیتا توکلی

تعداد صفحات: 130 

قطع : وزیری

شابک : 5-161-161-964-978

______________________________________________________________

 

 

کتاب از من تا زن کامل ، شامل شناخت رفتار زنان در زندگی بعنوان یک همسر ایده آل و کامل است. در این کتاب مسائل مهم رفتاری در زندگی مانند صمیمیت ، درک کردن و همدلی ، تحسین کردن ، پذیرش فرد مقابل ، سازگاری با همسر ، تحلیل رفتار همسر ، روابط زناشویی ، سازگاری با مشکلات ، ارزش های زندگی ، باورهای غلط در زندگی و ... بررسی شده است. این کتاب به قلم بیتا توکلی و با همکاری گروه پژوهشی زبان زندگی ، تالیف و توسط انتشارات جهان رایانه به چاپ رسیده است.

نویسنده : بیتا توکلی

تعداد صفحات: 130 

قطع : وزیری

شابک : 5-161-161-964-978

______________________________________________________________

 

 
1 2 3 4 5