Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

خلاقیت در زندگی

خواننده این کتاب در صورتی که نیاز دارد؛

  1. با مهارت خلاقیت برای تغییر زندگی خود آشنا شود.
  2. توانایی تولید ایده و ارزیابی ایده را در خود یا در افراد سازمان زیر دست خود ارتقا دهد.
  3. شیوه تفکر خود یا اطرافیان خود را پُر شاخ و برگ‌تر کند.
  4. بازی‌هایی برای محیط جمعی خود یاد بگیرد تا علاوه بر تهییج و جنب و جوش، به قوای فکری جمع دوستانه خود بیافزاید.

 

________________________________________________________________________________________________

نویسندگان : دکتر سید علی کابلی فرشچی ، دکتر محمد حسین زارع

قطع : وزیری

تعداد صفحات : 153

شابک : 4-155-161-964-978

 

خواننده این کتاب در صورتی که نیاز دارد؛

  1. با مهارت خلاقیت برای تغییر زندگی خود آشنا شود.
  2. توانایی تولید ایده و ارزیابی ایده را در خود یا در افراد سازمان زیر دست خود ارتقا دهد.
  3. شیوه تفکر خود یا اطرافیان خود را پُر شاخ و برگ‌تر کند.
  4. بازی‌هایی برای محیط جمعی خود یاد بگیرد تا علاوه بر تهییج و جنب و جوش، به قوای فکری جمع دوستانه خود بیافزاید.

 

________________________________________________________________________________________________

نویسندگان : دکتر سید علی کابلی فرشچی ، دکتر محمد حسین زارع

قطع : وزیری

تعداد صفحات : 153

شابک : 4-155-161-964-978

 
1 2 3 4 5