Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

آق کوچیک

  • هنوز و هنوز آق کوچیک جوان بود ... و معنی زندگی را می فهمید و به دنبال خوشی ها و شادکامی ها می گشت .... و حیف که بدست نمی آورد ...هر چه در توان داشت به کار می برد اما سودی نمی کرد ....او را آدم حساب نمی کردند و همه مسخره اش می نمودند... آخر بی سرو صدا بود، بی زبان بود ...

________________________________________________________________

 

  • هنوز و هنوز آق کوچیک جوان بود ... و معنی زندگی را می فهمید و به دنبال خوشی ها و شادکامی ها می گشت .... و حیف که بدست نمی آورد ...هر چه در توان داشت به کار می برد اما سودی نمی کرد ....او را آدم حساب نمی کردند و همه مسخره اش می نمودند... آخر بی سرو صدا بود، بی زبان بود ...

________________________________________________________________

 
1 2 3 4 5