Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

بدهکار

 • منو چند قد و نیم قد همه همبازی بودیم ... یکی از بازی ها بازی با زنبور بود ... زنبورهای زننده و خطرناک که بزرگترها را هم می ترسانیدند و ما را از نزدیک شدن به آنها برحذر می داشتند ... اما مگر ما می شنیدیم ... چوب به لانه آنها می کردیم و آنها در فضای اطراف پراکنده می شدند و به هر طرف حمله می کردند ...

_________________________________________________________________

 • کتاب داستانی
 • نویسنده: سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی
 • تعداد صفحات: 94
 • قطع: رقعی
 • شابک:
 • 964-522-037-8 

 

 • منو چند قد و نیم قد همه همبازی بودیم ... یکی از بازی ها بازی با زنبور بود ... زنبورهای زننده و خطرناک که بزرگترها را هم می ترسانیدند و ما را از نزدیک شدن به آنها برحذر می داشتند ... اما مگر ما می شنیدیم ... چوب به لانه آنها می کردیم و آنها در فضای اطراف پراکنده می شدند و به هر طرف حمله می کردند ...

_________________________________________________________________

 • کتاب داستانی
 • نویسنده: سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی
 • تعداد صفحات: 94
 • قطع: رقعی
 • شابک:
 • 964-522-037-8 

 
1 2 3 4 5