Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

خردها

  • مدیر یک دبستان چهار کلاسه بودم و به عموم مدیران دستور مرغداری داده بودند ...در دبستان ما اطاق خالی زیاد بود و من یکی از اطاق ها را برای خواباندن مرغ ها روی تخم مرغ انتخاب کردم ...خیلی دلم می خواست که بزودی پولدار شوم و بجای یک مرغ کرچ، ده مرغ کرچ و بیشتر هم داشته باشم ...

________________________________________________________________

 

 

  • مدیر یک دبستان چهار کلاسه بودم و به عموم مدیران دستور مرغداری داده بودند ...در دبستان ما اطاق خالی زیاد بود و من یکی از اطاق ها را برای خواباندن مرغ ها روی تخم مرغ انتخاب کردم ...خیلی دلم می خواست که بزودی پولدار شوم و بجای یک مرغ کرچ، ده مرغ کرچ و بیشتر هم داشته باشم ...

________________________________________________________________

 

 
1 2 3 4 5