Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

خواهر و برادر

  • سالها پیش یکی از بزرگان دانشمند به ایران آمده بود، دختر عزیز و گرامیش هم با او آمد و در یکی از منازل اقوام وارد شدند... چند روزی نگذشته بود که دختر بیمار شد و با یک دل درد دنیا را وداع گفت ...بالاخره بیماری دختر معلوم نشد و به سبک مجهولات بشری درآمد ...همان روز یکی از شعرا دو بیت به مرثیه اش گفت ...

_______________________________________________________________

 

 

 

  • سالها پیش یکی از بزرگان دانشمند به ایران آمده بود، دختر عزیز و گرامیش هم با او آمد و در یکی از منازل اقوام وارد شدند... چند روزی نگذشته بود که دختر بیمار شد و با یک دل درد دنیا را وداع گفت ...بالاخره بیماری دختر معلوم نشد و به سبک مجهولات بشری درآمد ...همان روز یکی از شعرا دو بیت به مرثیه اش گفت ...

_______________________________________________________________

 

 

 
1 2 3 4 5