Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

دوره گرد

  • جعفر آقا از اول قدرت خرید نداشت، چون گذشته از سرمایه اندکش بعضی اشیا تقلبی هم نشانش می دادند ... و همین امر موجب شد که جعفر آقا یک سوهان کوچک هم تهیه کند ....هر شی نقره می خرید اول سوهانش می زد اگر قرمز می شد معلوم می شد نقره نیست .... و هر روز چیزی به معلوماتش اضافه می شد...
_____________________________________________________________

 

  • جعفر آقا از اول قدرت خرید نداشت، چون گذشته از سرمایه اندکش بعضی اشیا تقلبی هم نشانش می دادند ... و همین امر موجب شد که جعفر آقا یک سوهان کوچک هم تهیه کند ....هر شی نقره می خرید اول سوهانش می زد اگر قرمز می شد معلوم می شد نقره نیست .... و هر روز چیزی به معلوماتش اضافه می شد...
_____________________________________________________________

 
1 2 3 4 5