Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

سید جلیل

  • روزی زائری از وطن رسید، آسید جلیل را می شناخت، همسایه ای از همسایگان قدیم بود و کاش او را نمی دید یا اگر می دید سخنش را نمی شنید... مطلب مهم و پرارزشی که آسید جلیل تحمل شنیدنش را نداشت زندگیش بود، عمر و هستیش جلوه می کرد و در خواب و بیداری از او دست بر نمی داشت ...

_________________________________________________________________

 

 

  • روزی زائری از وطن رسید، آسید جلیل را می شناخت، همسایه ای از همسایگان قدیم بود و کاش او را نمی دید یا اگر می دید سخنش را نمی شنید... مطلب مهم و پرارزشی که آسید جلیل تحمل شنیدنش را نداشت زندگیش بود، عمر و هستیش جلوه می کرد و در خواب و بیداری از او دست بر نمی داشت ...

_________________________________________________________________

 

 
1 2 3 4 5