Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

شفقت در اسلام

  • مرد سه بار این عمل را انجام داد... آنگاه رفت و کلنگی به امانت گرفت و به کوه رفت و هیزم کند.... آن را به آرد فروخت ... فردا رفت و بیشترش را آورد و فروخت ... پس همیشه کار کرد و تیشه ای خرید و بعد جمع کرد تا دو شتر جوان و غلامی خرید... ثروتمند گشت و به سوی پیمبر (ص) آمد ...

______________________________________________________________

 

 

  • مرد سه بار این عمل را انجام داد... آنگاه رفت و کلنگی به امانت گرفت و به کوه رفت و هیزم کند.... آن را به آرد فروخت ... فردا رفت و بیشترش را آورد و فروخت ... پس همیشه کار کرد و تیشه ای خرید و بعد جمع کرد تا دو شتر جوان و غلامی خرید... ثروتمند گشت و به سوی پیمبر (ص) آمد ...

______________________________________________________________

 

 
1 2 3 4 5