Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

شفی کور

  • می خواست مثل دیگران باشد، ببیند و از دیدنی ها برخودار شود، بچه ها و همسالانش را ببیند... به آنها بگوید که من هم چشم دارم و چشمم نمی بیند عیب ندارد ... با چشم دل میبینم ... دلم که چشم دارد الان می توانم شماها را ببینم و از صدا هر یک را می شناخت...

_____________________________________________________________

 

  • می خواست مثل دیگران باشد، ببیند و از دیدنی ها برخودار شود، بچه ها و همسالانش را ببیند... به آنها بگوید که من هم چشم دارم و چشمم نمی بیند عیب ندارد ... با چشم دل میبینم ... دلم که چشم دارد الان می توانم شماها را ببینم و از صدا هر یک را می شناخت...

_____________________________________________________________

 
1 2 3 4 5