Top

کتاب غبار اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب غبار کتابی با موضوع شعر و یکی از کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

  • هر قوایی که به من بود برفت و بگریخت ............... جز تو و عشق بلندت همه برجاست مرا
  • راز معشوق نگفتن هنر دلها نیست.....................دل خوشی در دو جهان این دل داناست مرا
  • سخن از قطره این دار دنی کی گویم .......................سخن از عشق بود صحبت دریاست مرا

_______________________________________________________________

 

کتاب غبار کتابی با موضوع شعر و یکی از کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

  • هر قوایی که به من بود برفت و بگریخت ............... جز تو و عشق بلندت همه برجاست مرا
  • راز معشوق نگفتن هنر دلها نیست.....................دل خوشی در دو جهان این دل داناست مرا
  • سخن از قطره این دار دنی کی گویم .......................سخن از عشق بود صحبت دریاست مرا

_______________________________________________________________

 
1 2 3 4 5