Top

کتاب لبخند اثر سید محد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب لبخند کتابی با موضوع داستان کوتاه طنز و یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

شازده و دختران در خانه ای بزرگ و کم نظیر زندگی می کردند.... همسایه آنها روحانی زاده جوانی بود که دلش می خواست با یکی از دخترها ازدواج کند ... اما رویش نمی شد که به پدر و مادر اظهار نماید ....سرانجام جوانک پس از مدت ها یکی از دوستان را به عنوان رساندن پیام پیش شازده فرستاد ....

_____________________________________________________________

  • کتاب داستانی ، مجموعه داستان های کوتاه و طنز
  • نویسنده: سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی
  • تعداد صفحات: 71
  • قطع : رقعی
  • شابک: 9789645222527 
کتاب لبخند کتابی با موضوع داستان کوتاه طنز و یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:

شازده و دختران در خانه ای بزرگ و کم نظیر زندگی می کردند.... همسایه آنها روحانی زاده جوانی بود که دلش می خواست با یکی از دخترها ازدواج کند ... اما رویش نمی شد که به پدر و مادر اظهار نماید ....سرانجام جوانک پس از مدت ها یکی از دوستان را به عنوان رساندن پیام پیش شازده فرستاد ....

_____________________________________________________________

  • کتاب داستانی ، مجموعه داستان های کوتاه و طنز
  • نویسنده: سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی
  • تعداد صفحات: 71
  • قطع : رقعی
  • شابک: 9789645222527 1 2 3 4 5