Top

کتاب ماجرای شب اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی انتشارات جهان رایانه

کتاب ماجرای شب یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:
بعضی ها فکر می کنند که همین نمازهای روزانه کافیست ... و اگر ما همین هفده رکعت را بخوانیم بقیه از ما ساقط است ... و اینطور نیست ... که در بسیاری از احادیث سخن از پنجاه و یک است ...
_____________________________________________________________

 

کتاب ماجرای شب یکی از مجموعه کتاب های شعر و داستان کوتاه اثر سید محمد اسماعیل طالب شهرستانی است. در بخشی از این کتاب می خوانیم:
بعضی ها فکر می کنند که همین نمازهای روزانه کافیست ... و اگر ما همین هفده رکعت را بخوانیم بقیه از ما ساقط است ... و اینطور نیست ... که در بسیاری از احادیث سخن از پنجاه و یک است ...
_____________________________________________________________

 
1 2 3 4 5