Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

ماجرای شب

بعضی ها فکر می کنند که همین نمازهای روزانه کافیست ... و اگر ما همین هفده رکعت را بخوانیم بقیه از ما ساقط است ... و اینطور نیست ... که در بسیاری از احادیث سخن از پنجاه و یک است ...
_____________________________________________________________
 

 

بعضی ها فکر می کنند که همین نمازهای روزانه کافیست ... و اگر ما همین هفده رکعت را بخوانیم بقیه از ما ساقط است ... و اینطور نیست ... که در بسیاری از احادیث سخن از پنجاه و یک است ...
_____________________________________________________________
 

 
1 2 3 4 5