Top

کتاب مریم موطلایی اثر خدیجه ذنوبی دویم

کتاب مریم موطلایی سرگذشت دختری بنام مریم است که مادری گرجستانی تبار و پدری ایرانی دارد. "جمشید" پدر مریم برای ادامه زندگی بهمراه خانواده به آلمان می رود. "ماری" مادر مریم نمی تواند دوری از خانواده اش را تحمل کند و پس از شنیدن خبر درگذشت مادرش در راه گرجستان بیمار شده و از دنیا می رود. جمشید نگهداری از دخترش را به پرستاری بنام نرگس می سپارد ، غافل از اینکه نرگس از قبل عاشق جمشید بوده و نقشه قتل ماری را کشیده بود...

در آینده مریم تحت سرپرستی خانواده پدری قرار می گیرد و از طریق عمویش با ارباب دهکده ای بنام رشیدخان آشنا می شود و به فرانسه می روند تا با حیله رضایت مریم را برای ازدواج جلب می کند... اما در نهایت مریم به پسرخاله اش حسن آقا می رسد ، کسی که سال ها دل در گروی عشق مریم داشته است.

کتاب مریم موطلایی توسط خانم خدیجه ذنوبی دویم (اشرف خطیبی شهیدی ملقب به آن) نوشته شده است. او در مقدمه کتاب می نویسد : مریم موطلایی کتابی است که با بیانی صحیح و ساده ، چگونگی زندگی عده ای زالوصفت بنام ارباب که ناجوانمردانه بر مال و ناموس مردمان زحمتکش تسلط داشتند را به روشی شیوا نشان می دهد.

____________________________

نویسنده : خدیجه ذنوبی دویم (اشرف خطیبی شهیدی ملقب به آنا)

قطع: رقعی

جلد : شومیز

تعداد صفحات: 170

شابک : 9789645220387

کتاب مریم موطلایی سرگذشت دختری بنام مریم است که مادری گرجستانی تبار و پدری ایرانی دارد. "جمشید" پدر مریم برای ادامه زندگی بهمراه خانواده به آلمان می رود. "ماری" مادر مریم نمی تواند دوری از خانواده اش را تحمل کند و پس از شنیدن خبر درگذشت مادرش در راه گرجستان بیمار شده و از دنیا می رود. جمشید نگهداری از دخترش را به پرستاری بنام نرگس می سپارد ، غافل از اینکه نرگس از قبل عاشق جمشید بوده و نقشه قتل ماری را کشیده بود...

در آینده مریم تحت سرپرستی خانواده پدری قرار می گیرد و از طریق عمویش با ارباب دهکده ای بنام رشیدخان آشنا می شود و به فرانسه می روند تا با حیله رضایت مریم را برای ازدواج جلب می کند... اما در نهایت مریم به پسرخاله اش حسن آقا می رسد ، کسی که سال ها دل در گروی عشق مریم داشته است.

کتاب مریم موطلایی توسط خانم خدیجه ذنوبی دویم (اشرف خطیبی شهیدی ملقب به آن) نوشته شده است. او در مقدمه کتاب می نویسد : مریم موطلایی کتابی است که با بیانی صحیح و ساده ، چگونگی زندگی عده ای زالوصفت بنام ارباب که ناجوانمردانه بر مال و ناموس مردمان زحمتکش تسلط داشتند را به روشی شیوا نشان می دهد.

____________________________

نویسنده : خدیجه ذنوبی دویم (اشرف خطیبی شهیدی ملقب به آنا)

قطع: رقعی

جلد : شومیز

تعداد صفحات: 170

شابک : 9789645220387
1 2 3 4 5