Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کوتاه و کوتاه

  • وقتی پله های مطب را بالا و پایین می کردم آدمی سالم و خوشبخت بودم ... و حالا چه بگویم ... این چه اطلاع دردناکی بود؟ آخر من بیش از اندازه چشم ها را لازم دارم ... برای مطالعه و نوشتن ... و از آنجا که خدا همیشه با خداجویان است ناگهان مطلبی جلوی چشمم ظاهر شد ...

________________________________________________________________

 

  • وقتی پله های مطب را بالا و پایین می کردم آدمی سالم و خوشبخت بودم ... و حالا چه بگویم ... این چه اطلاع دردناکی بود؟ آخر من بیش از اندازه چشم ها را لازم دارم ... برای مطالعه و نوشتن ... و از آنجا که خدا همیشه با خداجویان است ناگهان مطلبی جلوی چشمم ظاهر شد ...

________________________________________________________________

 
1 2 3 4 5