Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کیسه بیمار

  • خدا به شخص بی آزاری سه پسر می دهد و شخص بی آزار آنها را می پذیرد و شکرگزار درگاه پروردگار است.... و هر سه پسر خردسالی ها پشت سر می نهند و بزرگتر می شوند... این بزرگه به یاد خدا بود و هرگز نماز و امور واجب را فراموش نمی کرد ......و آن دو دیگر به تنبلی و تن پروری روی آور شدند ...

_____________________________________________________________

 

  • خدا به شخص بی آزاری سه پسر می دهد و شخص بی آزار آنها را می پذیرد و شکرگزار درگاه پروردگار است.... و هر سه پسر خردسالی ها پشت سر می نهند و بزرگتر می شوند... این بزرگه به یاد خدا بود و هرگز نماز و امور واجب را فراموش نمی کرد ......و آن دو دیگر به تنبلی و تن پروری روی آور شدند ...

_____________________________________________________________

 
1 2 3 4 5