Top


نرم افزارهای اعجاز علمی قرآن کریم 2

 • شامل ارتباط قرآن با معجزات علمی روز دنیا در 10عنوان، هر عنوان شامل یک عدد DVD قابل نصب بر روی ویندوز 7 و ویندوز 8 
 • عناوین این نرم افزار عبارتند از:  
 • قرآن ، مدرسه زندگی
 • قرآن ، اعجاز آفرینش
 • قرآن ، حقیقت جاویدان
 • قرآن ، معجزه جاویدان
 • قرآن ، منشا حیات
 • قرآن ، راهنمای زندگی
 • قرآن ، راهنمای علم
 • قرآن ، گواه خلقت
 • قرآن ، شکوه آسمان ها
 • قرآن ، فلسفه حیات
 • امکانات این نرم افزار عبارتست از:  
 • قرائت قرآن کریم به همراه ترجمه با امکان انتخاب قاری و سوره
 • سی و هفت هزار موضوع قرآنی در قالب درخت زندگی
 • فیلم های موضوعی مرتبط با هر عنوان
 • فرهنگ اهل بیت (ع) از دیدگاه قرآن
 • پنج عنوان کتاب مرتبط با هر عنوان
 • آیات قرآن با توجه به ترتیب نزول
 • نمایش آیات ویژه قرآن کریم
 • قیمت درج شده مربوط به یک عنوان می باشد ( عنوان درخواستی را پس از فرایند تکمیل خرید در قسمت توضیحات کاربر درج کنید)

 

 • مشخصات هولوگرام نرم افزارهای ثبت شده این رسانه در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال (سرآمد) :
 • از کد S2002073330 لغایت S2002072827
 • از کد S3003005037 لغایت S3003004912
 • از کد S3003004911 لغایت S3003004786
 • از کد S3003005226 لغایت S3003005101
 • از کد S3003005476 لغایت S3003005353
 • از کد S2002073519 لغایت S2002073457
ناموجود
 • شامل ارتباط قرآن با معجزات علمی روز دنیا در 10عنوان، هر عنوان شامل یک عدد DVD قابل نصب بر روی ویندوز 7 و ویندوز 8 
 • عناوین این نرم افزار عبارتند از:  
 • قرآن ، مدرسه زندگی
 • قرآن ، اعجاز آفرینش
 • قرآن ، حقیقت جاویدان
 • قرآن ، معجزه جاویدان
 • قرآن ، منشا حیات
 • قرآن ، راهنمای زندگی
 • قرآن ، راهنمای علم
 • قرآن ، گواه خلقت
 • قرآن ، شکوه آسمان ها
 • قرآن ، فلسفه حیات
 • امکانات این نرم افزار عبارتست از:  
 • قرائت قرآن کریم به همراه ترجمه با امکان انتخاب قاری و سوره
 • سی و هفت هزار موضوع قرآنی در قالب درخت زندگی
 • فیلم های موضوعی مرتبط با هر عنوان
 • فرهنگ اهل بیت (ع) از دیدگاه قرآن
 • پنج عنوان کتاب مرتبط با هر عنوان
 • آیات قرآن با توجه به ترتیب نزول
 • نمایش آیات ویژه قرآن کریم
 • قیمت درج شده مربوط به یک عنوان می باشد ( عنوان درخواستی را پس از فرایند تکمیل خرید در قسمت توضیحات کاربر درج کنید)

 

 • مشخصات هولوگرام نرم افزارهای ثبت شده این رسانه در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال (سرآمد) :
 • از کد S2002073330 لغایت S2002072827
 • از کد S3003005037 لغایت S3003004912
 • از کد S3003004911 لغایت S3003004786
 • از کد S3003005226 لغایت S3003005101
 • از کد S3003005476 لغایت S3003005353
 • از کد S2002073519 لغایت S2002073457
ناموجود1 2 3 4 5