Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

مجموعه نرم افزارهای برگزیدگان ویژه معلمین

 • مجموعه نرم افزارهای برگزیدگان ویژه معلمین با عنوان کتاب آموزش معلم الکترونیکی ویژه هر یک از دروس هر یک از پایه های دوره دبیرستان در رشته مخصوص می باشد.
 • منطبق بر استانداردهای آموزشی کشور
 • ارائه برنامه زمان بندی مطالعه دروس
 • آموزش تشریحی اصول و مفاهیم پایه ای دروس
 • تدریس مباحث درسی توسط مولف در قالب تور آموزشی
 • متکی بر تجارب علمی و عملی شاخص ترین اساتید کشور
 • ارائه مثال های کاربردی و فیلم های آموزشی جهت درک مفاهیم آموزشی
 • پاسخ های تشریحی به پربسامد ترین سوالات گروه های دانش آموزشی
 • استخراج سوالات طلایی جهت مرور مطالب و رفع نقاط ضعف علمی دانش آموز
 • آزمون های تشریحی و تستی طبقه بندی شده همراه با کارنامه و نمودارهای پیشرفت درسی
 • هر یک از عناوین این مجموعه مربوط به هر یک از دروس هر یک از پایه های دوره دبیرستان در رشته مخصوص بوده و شامل یک عدد CD و قابل نصب بر روی ویندوز XP می باشد.

 

 • مشخصات هولوگرام نرم افزارهای ثبت شده این رسانه در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال (سرآمد) :
 • از کد S2002073330 لغایت S2002072827
 • از کد S3003005037 لغایت S3003004912
 • از کد S3003004911 لغایت S3003004786
 • از کد S3003005226 لغایت S3003005101
 • از کد S3003005476 لغایت S3003005353
 • از کد S2002073519 لغایت S2002073457
ناموجود
 • مجموعه نرم افزارهای برگزیدگان ویژه معلمین با عنوان کتاب آموزش معلم الکترونیکی ویژه هر یک از دروس هر یک از پایه های دوره دبیرستان در رشته مخصوص می باشد.
 • منطبق بر استانداردهای آموزشی کشور
 • ارائه برنامه زمان بندی مطالعه دروس
 • آموزش تشریحی اصول و مفاهیم پایه ای دروس
 • تدریس مباحث درسی توسط مولف در قالب تور آموزشی
 • متکی بر تجارب علمی و عملی شاخص ترین اساتید کشور
 • ارائه مثال های کاربردی و فیلم های آموزشی جهت درک مفاهیم آموزشی
 • پاسخ های تشریحی به پربسامد ترین سوالات گروه های دانش آموزشی
 • استخراج سوالات طلایی جهت مرور مطالب و رفع نقاط ضعف علمی دانش آموز
 • آزمون های تشریحی و تستی طبقه بندی شده همراه با کارنامه و نمودارهای پیشرفت درسی
 • هر یک از عناوین این مجموعه مربوط به هر یک از دروس هر یک از پایه های دوره دبیرستان در رشته مخصوص بوده و شامل یک عدد CD و قابل نصب بر روی ویندوز XP می باشد.

 

 • مشخصات هولوگرام نرم افزارهای ثبت شده این رسانه در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال (سرآمد) :
 • از کد S2002073330 لغایت S2002072827
 • از کد S3003005037 لغایت S3003004912
 • از کد S3003004911 لغایت S3003004786
 • از کد S3003005226 لغایت S3003005101
 • از کد S3003005476 لغایت S3003005353
 • از کد S2002073519 لغایت S2002073457
ناموجود1 2 3 4 5