Top

مجموعه نرم افزارهای گالری گرافیک ایران و جهان

 • مجموعه نرم افزارهای گالری گرافیک ایران و جهان شامل مجموعه ای از تصاویر برتر در حوزه های مختلف تخصصی در 12 عنوان ، هر یک شامل یک عدد CD و قابل نصب بر رویویندوز XP
 • عناوین این مجموعه شامل : نسخه حیوانات، نسخه علوم و تکنولوژی، نسخه عمومی و ...

 

 • مشخصات هولوگرام نرم افزارهای ثبت شده این رسانه در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال (سرآمد) :
 • از کد S2002073330 لغایت S2002072827
 • از کد S3003005037 لغایت S3003004912
 • از کد S3003004911 لغایت S3003004786
 • از کد S3003005226 لغایت S3003005101
 • از کد S3003005476 لغایت S3003005353
 • از کد S2002073519 لغایت S2002073457
ناموجود
 • مجموعه نرم افزارهای گالری گرافیک ایران و جهان شامل مجموعه ای از تصاویر برتر در حوزه های مختلف تخصصی در 12 عنوان ، هر یک شامل یک عدد CD و قابل نصب بر رویویندوز XP
 • عناوین این مجموعه شامل : نسخه حیوانات، نسخه علوم و تکنولوژی، نسخه عمومی و ...

 

 • مشخصات هولوگرام نرم افزارهای ثبت شده این رسانه در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال (سرآمد) :
 • از کد S2002073330 لغایت S2002072827
 • از کد S3003005037 لغایت S3003004912
 • از کد S3003004911 لغایت S3003004786
 • از کد S3003005226 لغایت S3003005101
 • از کد S3003005476 لغایت S3003005353
 • از کد S2002073519 لغایت S2002073457
ناموجود1 2 3 4 5