Top

معرفی کتاب تختخوابت را مرتب کن اثر ژنرال ویلیام اچ. مک ریون

کتاب تختخوابت را مرتب کن ، کتابی با محوریت تجربیات مهم در زندگی است که توسط ویلیام اچ مک ریون تالیف شده است. در این کتاب ده درس مهم زندگی بیان شده است که نویسنده کتاب برای هر یک از آنها ، خاطرات و تجربیات خود را بیان می کند. این خاطرات در دوران خدمت نویسنده و یا عملیات های جنگی که وی در آن شرکت کرده است اتفاق می افتد.

ده درس مهم زندگی که در این کتاب بیان شده عبارتند از :

 • کار امروز را به فردا نینداز
 • تو به تنهایی از عهده اش بر نمیایی
 • تنها چیزی که مهم است ، وسعت قلب شماست
 • زندگی عادلانه نیست اما به مسیرت ادامه بده
 • شکست باعث قوی تر شدن تو می شود
 • باید جسارت زیادی داشته باشی
 • در برابر زورگوها بایست
 • در موقعیت درست قرار بگیر
 • به دیگران امید بده
 • هرگز تسلیم نشو

نویسنده این کتاب دریاسالار ویلیام اچ مک ریون ، بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و رییس دانشگاه تگزاس سیستم است. این کتاب از سوی روزنامه نیویورک تایمز بعنوان یکی از پرفروش ترین کتاب های سال 2017 انتخاب شد.

کتاب تختخوابت را مرتب کن ، کتابی با محوریت تجربیات مهم در زندگی است که توسط ویلیام اچ مک ریون تالیف شده است. در این کتاب ده درس مهم زندگی بیان شده است که نویسنده کتاب برای هر یک از آنها ، خاطرات و تجربیات خود را بیان می کند. این خاطرات در دوران خدمت نویسنده و یا عملیات های جنگی که وی در آن شرکت کرده است اتفاق می افتد.

ده درس مهم زندگی که در این کتاب بیان شده عبارتند از :

 • کار امروز را به فردا نینداز
 • تو به تنهایی از عهده اش بر نمیایی
 • تنها چیزی که مهم است ، وسعت قلب شماست
 • زندگی عادلانه نیست اما به مسیرت ادامه بده
 • شکست باعث قوی تر شدن تو می شود
 • باید جسارت زیادی داشته باشی
 • در برابر زورگوها بایست
 • در موقعیت درست قرار بگیر
 • به دیگران امید بده
 • هرگز تسلیم نشو

نویسنده این کتاب دریاسالار ویلیام اچ مک ریون ، بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و رییس دانشگاه تگزاس سیستم است. این کتاب از سوی روزنامه نیویورک تایمز بعنوان یکی از پرفروش ترین کتاب های سال 2017 انتخاب شد.

این کالا در آینده موجود می شود1 2 3 4 5