Top

معرفی کتاب جزء از کل اثر استیو تولتز

کتاب جز از کل ، رمانی است که با نگاه طنز ، ماجرای زندگی دو نسل از خانواده آقای دین و اطرافیان آنها را بیان می کند. این کتاب در سال 2008 توسط استیو تولتز تالیف شده است. در این کتاب نویسنده تلاش کرده است رفتارهای عجیب و غریب خانواده دین ، از جمله رفتارهای متفاوت پدر و پسر خانواده در زندگی را با زبانی طنز به چالش بکشد.

این کتاب در سال 2008 ، بعنوان یکی از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز و آمازون شناخته شد. نویسنده این کتاب استیو تولتز ، نویسنده استرالیایی و مولف کتاب ریگ روان است.

کتاب جز از کل ، رمانی است که با نگاه طنز ، ماجرای زندگی دو نسل از خانواده آقای دین و اطرافیان آنها را بیان می کند. این کتاب در سال 2008 توسط استیو تولتز تالیف شده است. در این کتاب نویسنده تلاش کرده است رفتارهای عجیب و غریب خانواده دین ، از جمله رفتارهای متفاوت پدر و پسر خانواده در زندگی را با زبانی طنز به چالش بکشد.

این کتاب در سال 2008 ، بعنوان یکی از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز و آمازون شناخته شد. نویسنده این کتاب استیو تولتز ، نویسنده استرالیایی و مولف کتاب ریگ روان است.

این کالا در آینده موجود می شود1 2 3 4 5