Top

معرفی کتاب خودت را به فنا نده اثر گری جان بیشاپ

کتاب خودت را به فنا نده کتابی با موضوع روانشناسی است که توسط گری جان بیشاپ تالیف شده است. این کتاب شامل نه فصل است که در آن نویسنده ، باورهای مهم زندگی را برای رسیدن به موفقیت بیان می کند. از جمله باورهای مهم زندگی که در این کتاب بیان شده عبارتند از :

 • من بسیار مشتاقم
 • من برای پیروز شدن بی تاب و مصمم هستم
 • من از پس کارم بر می آیم
 • من از تردید استقبال می کنم
 • من نتیجه اعمالم هست نه حاصل افکارم
 • من مصمم هستم
 • من هیچ انتظار خاصی ندارم و هر اتفاقی را می پذیرم

نویسنده این کتاب گری جان بی شاپ ، پزوهشگر اسکاتلندی و مربی روانشناس است. این کتاب از سوی مجله نیویورک تایمز بعنوان یکی از پرفروش ترین کتاب های سال انتخاب شده است.

کتاب خودت را به فنا نده کتابی با موضوع روانشناسی است که توسط گری جان بیشاپ تالیف شده است. این کتاب شامل نه فصل است که در آن نویسنده ، باورهای مهم زندگی را برای رسیدن به موفقیت بیان می کند. از جمله باورهای مهم زندگی که در این کتاب بیان شده عبارتند از :

 • من بسیار مشتاقم
 • من برای پیروز شدن بی تاب و مصمم هستم
 • من از پس کارم بر می آیم
 • من از تردید استقبال می کنم
 • من نتیجه اعمالم هست نه حاصل افکارم
 • من مصمم هستم
 • من هیچ انتظار خاصی ندارم و هر اتفاقی را می پذیرم

نویسنده این کتاب گری جان بی شاپ ، پزوهشگر اسکاتلندی و مربی روانشناس است. این کتاب از سوی مجله نیویورک تایمز بعنوان یکی از پرفروش ترین کتاب های سال انتخاب شده است.

این کالا در آینده موجود می شود1 2 3 4 5