Top

معرفی کتاب پس از تو اثر جوجو مویز

کتاب پس از تو کتابی رمان عاشقانه ای اثر جوجو مویز است. این کتاب در ادامه کتاب من پیش از تو نوشته شده است. موضوع اصلی این کتاب سرنوشت "لوییزا کلارک" ، شخصیت اول رمان من پیش از تو است. "لوییزا کلارک" پس از خودکشی "ویل" ، دچار افسردگی می شود و از لبه بالکن به پایین پرت می شود. پس از آسیب جسمی و روحی ، به شهر خودش بر می گردد و با پزشکی بنام "سام فیلدینگ" آشنا می شود و ....

این کتاب اثر جوجو مویز ، نویسنده رمان های عاشقانه است که تاکنون توانسته دوبار جایزه انجمن رمان نویسان رمانتیک را دریافت کند.  آثار او به یازده زبان مختلف در دنیا ترجمه شده است.

کتاب پس از تو کتابی رمان عاشقانه ای اثر جوجو مویز است. این کتاب در ادامه کتاب من پیش از تو نوشته شده است. موضوع اصلی این کتاب سرنوشت "لوییزا کلارک" ، شخصیت اول رمان من پیش از تو است. "لوییزا کلارک" پس از خودکشی "ویل" ، دچار افسردگی می شود و از لبه بالکن به پایین پرت می شود. پس از آسیب جسمی و روحی ، به شهر خودش بر می گردد و با پزشکی بنام "سام فیلدینگ" آشنا می شود و ....

این کتاب اثر جوجو مویز ، نویسنده رمان های عاشقانه است که تاکنون توانسته دوبار جایزه انجمن رمان نویسان رمانتیک را دریافت کند.  آثار او به یازده زبان مختلف در دنیا ترجمه شده است.

این کالا در آینده موجود می شود1 2 3 4 5