Top

معرفی و سفارش کتاب نماینده تام الاختیار تدوین سیدحسین حسینی

کتاب نماینده تام الاختیار یک کتاب مستند و تاریخی است که در آن زندگینامه و خاطرات دکتر سیدمحمدامین طالب شهرستانی روایت شده است . این کتاب توسط سیدحسین حسینی در شش فصل تدوین شده که در آنها خاطراتی از مهمترین مقاطع انقلاب اسلامی ، مانند پیروزی انقلاب اسلامی، حادثه ترور نافرجام مقام معظم رهبری، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، انفجار دفتر ریاست جمهوری،  سقوط خرمشهر،حصر آبادان، اسارت شهید تندگویان، عملیات مرصاد و ... شرح داده شده است. همچنین فعالیت های آقای دکتر شهرستانی بعنوان معاون وزیر بهداشت و حضور در جهاد خودکفایی در دهه های اول انقلاب اسلامی مانند طراحی و ساخت بیمارستانها در دوران جنگ تحمیلی و توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور تشریح شده است.

_________________________

تحقیق و تدوین : سیدحسین حسینی

قطع : رقعی

تعداد صفحات: 286

شابک : 9786229780848

 

همراه با سفارش این کتاب ، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.

کتاب نماینده تام الاختیار یک کتاب مستند و تاریخی است که در آن زندگینامه و خاطرات دکتر سیدمحمدامین طالب شهرستانی روایت شده است . این کتاب توسط سیدحسین حسینی در شش فصل تدوین شده که در آنها خاطراتی از مهمترین مقاطع انقلاب اسلامی ، مانند پیروزی انقلاب اسلامی، حادثه ترور نافرجام مقام معظم رهبری، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، انفجار دفتر ریاست جمهوری،  سقوط خرمشهر،حصر آبادان، اسارت شهید تندگویان، عملیات مرصاد و ... شرح داده شده است. همچنین فعالیت های آقای دکتر شهرستانی بعنوان معاون وزیر بهداشت و حضور در جهاد خودکفایی در دهه های اول انقلاب اسلامی مانند طراحی و ساخت بیمارستانها در دوران جنگ تحمیلی و توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور تشریح شده است.

_________________________

تحقیق و تدوین : سیدحسین حسینی

قطع : رقعی

تعداد صفحات: 286

شابک : 9786229780848

 

همراه با سفارش این کتاب ، نرم افزار دیکشنری آریان پور اندروید بهمراه یک شماره سریال معتبر بعنوان هدیه تقدیم خواهد شد.
1 2 3 4 5