Top

کتاب فرهنگ مسافرتی هوشمند امین انتشارات جهان رایانه

کتاب فرهنگ مسافرتی هوشمند امین ، کتابی شامل جملات پرکاربرد زبان انگلیسی است که برای برقراری ارتباط با افراد خارجی زبان استفاده می شود. این کتاب با قلم قرآنی امین سازگار است ، بدین ترتیب که با لمس قلم بر روی هر یک از کلمات یا جملات ، صدای تلفظ صحیح واژه یا جمله به زبان انگلیسی پخش می شود. بدین ترتیب برای استفاده صحیح از این کتاب باید یکی از بسته های قلم قرآنی امین را از اینجا انتخاب کنید.

  • قطع : رقعی
  • تعداد صفحات: 63
  • شابک : 9789641610953
کتاب فرهنگ مسافرتی هوشمند امین ، کتابی شامل جملات پرکاربرد زبان انگلیسی است که برای برقراری ارتباط با افراد خارجی زبان استفاده می شود. این کتاب با قلم قرآنی امین سازگار است ، بدین ترتیب که با لمس قلم بر روی هر یک از کلمات یا جملات ، صدای تلفظ صحیح واژه یا جمله به زبان انگلیسی پخش می شود. بدین ترتیب برای استفاده صحیح از این کتاب باید یکی از بسته های قلم قرآنی امین را از اینجا انتخاب کنید.

  • قطع : رقعی
  • تعداد صفحات: 63
  • شابک : 97896416109531 2 3 4 5