Top

کتاب لوح های آموزشی خردسالان و کودکان انتشارات جهان رایانه

لوح آموزشی کودکان شامل تعدادی برگه در قطع A2 با کاغذ ضخیم لمینت شده و تصاویر رنگی است که مناسب برای نصب بر روی دیوار مهد کودک ها یا آموزشگاه زبان است . در این کتاب کلمات ساده و ابتدایی زبان انگلیسی به صورت تصویری درج شده و در کنار آن ترجمه فارسی ذکر شده است . این کتاب با قلم هوشمند امین خوانده می شود و شما می توانید برای استفاده از آن یکی از بسته های قلم هوشمند امین را از اینجا انتخاب کنید.

  • اولین لوح آموزشی کودکان و خردسالان با قابلیت ارائه در کلاس های درسی، قابل شنیدن بوسیله قلم هوشمند امین
  • در بیست صفحه با قطع A2
  • آموزش لغات و کلمات  فارسی و انگلیسی با استفاده از تکنولوژی قلم هوشمند
  • ارائه انواع مجموعه های کاربردی برای آموزش کودکان و خردسالان

 

 

لوح آموزشی کودکان شامل تعدادی برگه در قطع A2 با کاغذ ضخیم لمینت شده و تصاویر رنگی است که مناسب برای نصب بر روی دیوار مهد کودک ها یا آموزشگاه زبان است . در این کتاب کلمات ساده و ابتدایی زبان انگلیسی به صورت تصویری درج شده و در کنار آن ترجمه فارسی ذکر شده است . این کتاب با قلم هوشمند امین خوانده می شود و شما می توانید برای استفاده از آن یکی از بسته های قلم هوشمند امین را از اینجا انتخاب کنید.

  • اولین لوح آموزشی کودکان و خردسالان با قابلیت ارائه در کلاس های درسی، قابل شنیدن بوسیله قلم هوشمند امین
  • در بیست صفحه با قطع A2
  • آموزش لغات و کلمات  فارسی و انگلیسی با استفاده از تکنولوژی قلم هوشمند
  • ارائه انواع مجموعه های کاربردی برای آموزش کودکان و خردسالان

 

 
1 2 3 4 5