Top

فرهنگ یک جلدی انگلیسی به فارسی پیشرو آریان پور

فرهنگ کاملاً جدید یک جلدی (فراگیر)  پیشرو آریان پور (انگلیسی - فارسی) از مجموعه کتاب های فرهنگ پیشرو آریان پور تالیف دکتر منوچهر آریان پور کاشانی است که بر اساس آخرین شیوه های فرهنگ نویسی و آموزش های زبان و بر مبنای یکی از کامل ترین فرهنگ های کنونی انگلیسی (آمریکایی یعنی Webster.s New World Dictionary  تدوین شده است.در این فرهنگ علاوه بر ویژگیهای کلی برگرفته از فرهنگ Webster با در نظر گرفتن نیاز فارسی زبانان و با تعیین حوزه های کاربردی واژه ها ، ارائه مثال های متفاوت در دامنه معانی، همراه با ترجمه مثال ها و اصطلاحات ، گامی نو در عرصه فرهنگ نویسی دو زبان برداشته شده است.

 • املای دقیق سرواژه ها (بریتانیایی و آمریکایی ) و نشان دادن هجابندی هر واژه.
 • به کار بردن نشانه های آوایی ، علمی به منظور دقیق تلفظ (آمریکایی و بریتانیایی).
 • استفاده گسترده از منابع گوناگون فارسی (واژه نامه ها ، آثار ادبی ، گویش های محلی و غیره) برای دستیابی به بیشترین و بهترین برابرهای فارسی در مقابل سرواژه های انگلیسی.
 • به کار گیری واژه های کلیدی در جمله های انگلیسی و فارسی برای نشان دادن سایه های معنی و طرز کاربرد واژه در جمله.
 • به کاربردن برچسب های لغوی (مثلاً «شیمی» یا «عامیانه» یا «زننده» ) برای آشکار نمودن زمینه و حوزه ی کاربردی واژه.
 • ارائه اصطلاحات عمده و مشتقات واژه های کلیدی به همراه برابرهای فارسی (گاهی) جمله های روشن گر انگلیسی و فارسی.
 • بهره گیری از صدها تصویر گویا برای رساندن هرچه بهتر معانی.
 • با بهره گیری از تکنیک های کامپیوتری و فضاسازی مناسب ، حداکثر اطلاعات در کمترین فضای ممکن به نحوی گردآوری شود که خواننده بتواند ضمن در اختیار داشتن بیشترین تعداد سرواژه به سهولت و بدون خستگی ساعت های متمادی از این فرهنگ استفاده کند.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 1686
 • شابک:
 • 978-964-6715-51-6

 

 

ناموجود
فرهنگ کاملاً جدید یک جلدی (فراگیر)  پیشرو آریان پور (انگلیسی - فارسی) از مجموعه کتاب های فرهنگ پیشرو آریان پور تالیف دکتر منوچهر آریان پور کاشانی است که بر اساس آخرین شیوه های فرهنگ نویسی و آموزش های زبان و بر مبنای یکی از کامل ترین فرهنگ های کنونی انگلیسی (آمریکایی یعنی Webster.s New World Dictionary  تدوین شده است.در این فرهنگ علاوه بر ویژگیهای کلی برگرفته از فرهنگ Webster با در نظر گرفتن نیاز فارسی زبانان و با تعیین حوزه های کاربردی واژه ها ، ارائه مثال های متفاوت در دامنه معانی، همراه با ترجمه مثال ها و اصطلاحات ، گامی نو در عرصه فرهنگ نویسی دو زبان برداشته شده است.

 • املای دقیق سرواژه ها (بریتانیایی و آمریکایی ) و نشان دادن هجابندی هر واژه.
 • به کار بردن نشانه های آوایی ، علمی به منظور دقیق تلفظ (آمریکایی و بریتانیایی).
 • استفاده گسترده از منابع گوناگون فارسی (واژه نامه ها ، آثار ادبی ، گویش های محلی و غیره) برای دستیابی به بیشترین و بهترین برابرهای فارسی در مقابل سرواژه های انگلیسی.
 • به کار گیری واژه های کلیدی در جمله های انگلیسی و فارسی برای نشان دادن سایه های معنی و طرز کاربرد واژه در جمله.
 • به کاربردن برچسب های لغوی (مثلاً «شیمی» یا «عامیانه» یا «زننده» ) برای آشکار نمودن زمینه و حوزه ی کاربردی واژه.
 • ارائه اصطلاحات عمده و مشتقات واژه های کلیدی به همراه برابرهای فارسی (گاهی) جمله های روشن گر انگلیسی و فارسی.
 • بهره گیری از صدها تصویر گویا برای رساندن هرچه بهتر معانی.
 • با بهره گیری از تکنیک های کامپیوتری و فضاسازی مناسب ، حداکثر اطلاعات در کمترین فضای ممکن به نحوی گردآوری شود که خواننده بتواند ضمن در اختیار داشتن بیشترین تعداد سرواژه به سهولت و بدون خستگی ساعت های متمادی از این فرهنگ استفاده کند.
 • نویسنده : دکتر منوچهر آریان پور کاشانی
 • قطع : وزیری
 • تعداد صفحات : 1686
 • شابک:
 • 978-964-6715-51-6

 

 

ناموجود1 2 3 4 5